Pozadí

Jelsa

Ve středu ostrova Hvaru se nachází Jelsa, malebná, čistá, vstřícná a nakloněná hostům a cestovatelům. Ohraničují ji dva nejvyšší ostrovní vrcholy - na západě Sv. Nikola, a na východě Hum. Na jihu je obklopena kopci Vrh, Samotorac a Gozd, a ze severní strany ji před severními větry chrání pahorek Biokovo.

První počátky turizmu na ostrově sahají hluboko do minulosti, do doby antiky a středověku, což dokazují vilae rusticae, jejichž ostatky nacházíme v celém Hvarském poli jako hospodářské a venkovské objekty.

Během středověku ostrov navštěvovali mnozí dobrodruzi, přírodovědci, etnologové a archeologové, kteří zkoumali rostliny, minerály a antické památky. Organizovaný turizmus začal v roce 1868 založením Hygienické společnosti Hvar pod vedením biskupa Jurja Dubokovića.

Hotel Jadran je nejstarší hotel v Jelse, otevřený roku 1911. K náhlému rozvoji turizmu a výstavbě hotelů, penzionů, apartmánů, restaurací, barů, disko klubů a jiných turistických objektů došlo koncem 60. let XX. století, kdy se turizmus stal hlavním ekonomickým odvětvím na ostrově.

Nejpříjemnější jsou procházky po mořském pobřeží, borovým lesem, stínovitými háji, udržovanými cestami a stezkami, jakož i malebnými vesničkami, rozesetými po kopcích a údolích plných středomořského rostlinstva a léčivých bylin, v nichž je dobře zachovalá rurální architektura úzkých ulic a náměstí.

Obec Jelsa a ostrov Hvar oplývají četnými kulturně-historickými památkami, které se nacházejí v kostelech, parcích, polích jeskyních, na náměstích a jinde.

Oblast obce Jelsa, jakož i celý ostrov má členité pobřeží s připadajícími ostrůvky, množstvím zátok a mysů, kde host může nalézt pravou spokojenost a klid.

Zátoky a mysy jsou mimořádně vhodné ke koupání a opalování – písek, štěrk nebo drobné oblázky, velké rovné skály vroubené hustým borovým lesem a vždy mírný vánek poskytují hostu osvěžení a stín potřebný ve velkých vedrech.

Již roku 1991 podepsal ostrov Hvar Deklaraci Středodalmatské ostrovy – ekologicky čistá zóna, která se zakládá na tom, že se oblast Jelsy odkrývá jako sluneční zahrada, kterou napájí opojná čistota moře a pokrývá křišťálově